آزمایشگاههای گروه صنعتی نجاتی (آناتا)


گروه صنعتی نجاتی (آناتا) مجهز به آزمایشگاه اختصاصی- تحقیقاتی كه خود شامل بخش های میكروبی ، شیمیایی ، استریل و همچنین بخش نگهداری نمونه جهت كنترل پارامترهای فیزیكی از قبیل وزن ، بسته بندی ، كنترل مندرجات و انبار آن تا تاریخ انقضاء نمونه های مذكور می باشد .
تمام مواد اولیه از قبیل (آرد ، شكر ، انواع شیرخشك و شیر مایع ،گلوكز ، انواع مختلف روغنها ، CBS ، CB ، CBR ، پودر كاكائو ، مس كاكائو و بلغور ذرت و... ) و كلیه محصولات نهایی روزانه براساس استانداردهای ملی ایران نمونه گیری و پارامترهای فیزیكی (ظاهر و طعم و بو) و شیمیایی (PH ، رطوبت ،خاكستر ، اسیدیته ، پراكسید، درصد چربی ، قند ، پروتئین ، گلوتن ، واتراكتیویته ، اندازه ذرات و ...) و میكروبی ACC) ، كلی فرم ،E.coli ،كپك ومخمر، كلستریدیم، استافیلوكوكوس ارئوس ، باسیلوس سرئوس و آنترو باكتریاسه و سالمونلا و ...) براساس استانداردهای ملّی ودر مورد نمونه های صادراتی براساس استانداردهای بین المللی مورد آزمون و جهت انطباق با پارامترهای استاندارد و خواسته های مشتری مورد ارزیابی قرار می گیرند.


شبکه های مجازی
تلفن تماس
۰۴۱ - ۳۶۳۷۲۰۲۰ - ۳۰
آدرس کارخانه

(تبریز - جاده تهران - گروه صنعتی نجاتی (آناتا

© Copyright 2019 [Anata] All rights reserved. Designed By : Anata IT Department.