کنترل کیفیت گروه صنعتی نجاتی (آناتا)


فعالیت واحد کنترل کیفى آناتا، قبل از ورود مواد اولیه به کارخانه آغاز میشود. مواد اولیه آناتا از معتبرترین سازندگان دنیا تأمین میشوند، با این وجود، در هر نوبت خرید، یک نمونه اولیه دریافت شده و پس از مقایسه با نمونه شاهد، نسبت به خرید اقدام میشود. مواد خریدارى شده قبل از ورود به سیستم تولید با آزمایشات مختلف فیزیکى ، شیمیایى و میكروبی تست میشوند. استاندارد تولید آناتا منطبق با آخرین استانداردهاى صنایع غذایى ملّی ایران و جهان است. براى اطمینان از اعمال دائمى این استانداردها، کلیه کارکنان آناتا آموزشهاى لازم را دیده‌اند و هر یک از آنان مراقبتهاى لازم برای استمرار اصول کیفى تولید را به عمل مى ‌آورند.
علاوه بر آن واحد کنترل کیفى که توسط متخصّصین مجرّب در رشته‌هاى شیمى ، صنایع غذائی و تغذیه اداره میشود بر تمامى مراحل تولید نظارت مستمر دارد. واحد کنترل کیفى، حتی مراحل پس از تولید، شامل انبار، بارگیرى و حمل را کنترل و نظارت مى ‌کند تا محصولات آناتا در سالم‌ترین و بهترین شرایط ممکن به دست مصرف‌کننده برسد.

شبکه های مجازی
تلفن تماس
۰۴۱ - ۳۶۳۷۲۰۲۰ - ۳۰
آدرس کارخانه

(تبریز - جاده تهران - گروه صنعتی نجاتی (آناتا

© Copyright 2019 [Anata] All rights reserved. Designed By : Anata IT Department.