آخرین اخبار و رویدادهای آناتا
تاریخچه گروه صنعتی نجاتی ( آناتا )
(۱۳۱۶ تا ۱۳۴۶ ) يک کارگاه کوچک، خاطرات کودکى من در يک کارگاه کوچک قندريزى در يکى از خيابان‌هاى قديمى شهر تبريز شکل گرفته است. پدر من در آن کارگاه، شکر سفيد را به قند قالب گيرى شده تبديل مى ‌کرد و من هيچگاه پيش‌بينى نمى ‌کردم که اين کارگاه کوچک به يکى از بزرگترين واحدهاى توليد مواد غذايى خاورميانه تبديل خواهد شد.

مدیران آناتا


محمد رضا نجاتی
قائم مقام مدیر عامل در مدیریت عملیات و توسعه
حاج علی نجاتی
مدیر عامل
محمد جواد نجاتی
قائم مقام مدیر عامل در فروش و بازرگانی
از دیرباز تا کنون

گام به گام پیشرفت و توسعه                  نماد اصالت و کیفیت
شبکه های مجازی
تلفن تماس
۰۴۱ - ۳۶۳۷۲۰۲۰ - ۳۰
آدرس کارخانه

(تبریز - جاده تهران - گروه صنعتی نجاتی (آناتا

© Copyright 2019 [Anata] All rights reserved. Designed By : Anata IT Department.